Tiki

Drawn to the Tiki for their use in marking sacred spaces, Walter has created many Tiki with various energies and attitudes.

 

Links to tiki portfolio entries